Rock It Together

Saturday, March 22, 2008

Camera Zealot


วันนึงพอคุณได้เข้าใจในแก่นแท้ของการถ่ายภาพ.. สิ่งที่คุณแสวงหาจะไม่ใช่อุปกรณ์ครับ.. แต่มันจะเป็นวิถีแห่งการถ่ายภาพ.. แนวทางการถ่ายทอดอารมณ์ของภาพ.. ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราครับ.. ซึ่งอุปกรณ์เปรียบไปแล้วก็เป็นแค่พู่กัน และสี ที่ใช้เขียนภาพเท่านั้นเอง..

จาก ทำไมทิ้งหนอน คำคมจากคุณ kornrono

0 Comments:

Post a Comment

<< Home