Rock It Together

Saturday, March 22, 2008

อุดมการณ์


...จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา.......

จาก เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเนื้อเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าฮึกเหิมอย่างบอกไม่ถูก ถ้าทำได้ครบทุกข้อน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆ
แต่ค่อยๆ พยายามทำดีในชีวิตปัจจุบันไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปเร่งรีบร้อนอะไร มันก็ค่อยๆ ได้ไปทีละข้อเองแหละ

ที่มา - 1000tip

0 Comments:

Post a Comment

<< Home