Rock It Together

Saturday, March 22, 2008

Commart

วันนี้ไปงาน Commart ครับ ก็กะไปถ่ายรูป pretty กันโต้งๆ เลย

ออกจาก Office ประมาณ 6 โมงครึ่ง ถึงงานประมาณทุ่มนึง

ทั้งงานเหลือ Pretty อยู่ 4-5 คน .... ทุกคนอยู่ในสภาพ อยากกลับบ้านสุดขีด.....

ไม่ถ่ายก็ได้วะ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home