Rock It Together

Saturday, March 22, 2008

Love and War


เพราะความรักที่แท้จริง ไม่เคยเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มันอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ให้และผู้รับ
นั่นคือสิ่งที่สงครามไม่มี และจะไม่มีวันมี


โดยคุณศรัณยู ตรีสุคนธ์ จากคอลัมน์วิจารณ์ภาพยนต์ Letters from Iwo Jima นิตยสาร Starpics ฉบับที่ 707

0 Comments:

Post a Comment

<< Home